Soundswell™

När man arbetar med tal, ljud och andra signaler behöver man ett verktyg som är enkelt att använda. Soundswell Signal Workstation™ är det du söker. Soundswell™ är en uppsättning program och verktyg för signalbehandling, med en lång tradition av analys och dokumentation av signaler inom de mest skiftande tillämpningsområden.

SoundSwell Core™ med Swell™ Editor används för inspelning av signaler, redigering och märkning, mätning och dokumentation. Soundswell Voice™ används för grundtonsanalys av inspelat tal, speciellt utvecklat för patologiska röster. 

Soundswell Signal Workstation™ körs på en PC med Windows 10/11 och ett externt ljudkort med lämplig audioutrustning. Vi kan leverera kompletta system, inklusive installation, utbildning och systemunderhåll.