VOICEJOURNAL

VoiceJournal är samlingsnamnet på ett antal program och system för lagring och analys av röster inom klinisk logopedi och foniatri.
Soundswell var det första programmet för inspelning och avspelning i Windows när det introducerades 1987. Kunderna uppskattar dess rena design och beprövad funktionalitet.

Phog fonetogram introducerades tio år senare, sedan 1997 har logopeder och foniatiker både i Sverige och runt om i världen fått ett kraftfullt interaktivt hjälpmedel för behandlingen av röstpatienter.

VoiceJournal är en databaslösning som är integrerad i sjukhusets journalsystem.

SOUNDSWELL™

SoundSwell Core™ med Swell™ Editor används för inspelning av signaler, redigering och märkning, mätning och dokumentation.

PHOG™ FONETOGRAM

Upptäck styrkan med återkoppling i realtid! Phog™ skapar fonetogram, det vill säga 3-dimensionella bilder av röstomfånget.