Produkter vi erbjuder

Neovius Data och Signalsystem AB säljer egna och distribuerade produkter och bistår med installation, support och service.

Medicin

VoiceJournal med Soundswell röstinspelning och analys samt Phog fonetograf.

Industri

  • Beran mätinstrument för vibrationsmonitorering och kalibrering av accelerometrar
  • Bird mätrinstrument för radio, effektmätare (med Model 43 som klassisk produkt), konstlaster och sajtanalysatorer, mm
  • Measuresoft programvara ScadaPro för monitorering och trendmätning produktion
  • MeasX programvara DasyLab för signalinsamling, beräkning och styrning
  • MSL datainsamling DataScan, mm för bland annat ScadaPro och DasyLab
  • Astromed mätbandspelare
  • Zodiac Heim mätbandspelare, synkron vibrations-, audio- och videoinsamling
  • Vi har också en lång erfarenhet av exempelvis accelerometrar från Wilcoxon och vibrationsutrustning från Data Physics.