Safran Data Systems

Hemsida – Safran Data Systems

Safran Data Systems utvecklar, tillverkar och tillhandahåller en rad spetsteknologi-produkter under produktnamn
som In-Snec, Enertec, Heim för flyg- och rymdindustrin, försvar och industriella tillämpningar inom områden som luftburen och markbaseerad telemetri, inbäddad informationshantering, datainsamling, satillitkommunikation, fjärrsensorer och Satcom
QoS. Den vidast kända produkten är flygplanens svarta lådor, som lagrar all kommunikation som sker under flygning.

Neovius Data och Signalsystem fokuserar framför allt på Safrans Heim- och XMA-produkter för datainsamling. De erbjuder ett brett spektrum mätbandspelare med höga prestanda för både datainsamling och uppspelning. Produkterna som består av moduler är sinnrikt byggda i en kvalitet som klarar den krävande miljön, vare sig det är inom industri, mobilt, portabelt, luftburet eller inom utvecklingslaboratoriet.

1. Standardiserade produkter av högsta kvalitet, flexibla och kostnadseffektiva för fristående eller datorstyrd
användning inom flygtestning, fjärr-telemetri och spetstillämpningar inom industriell datainsamling

2. Otaliga tillämpningar inom flyg- och rymdindustrin, för både testning och övervakning

3. Flera tillämpningar inom industriella och fordonssektorerna, för utveckling där datainsamling krävs med höga
prestandakrav och/eller svåra miljöer.

Mätbandspelare för flygplan och raketer

MDR är den perfekta mätbandspelare där storlek och vikt är avgörande detaljer. Den oerhört kompakta designen erbjuder höga prestanda och är utbyggbar för i stort sett alla tillämpningar för testning inom rymd- och flygindustrin.

Mätbandspelare för flygplan och helikopter

XMA är speciellt utvecklad för mätning på utsatta områden, till exempel i hjulhusen på flygplan eller på helikopterns rotor. Ett modulärt byggsystem innebär att storlek, vikt och strömförbrukning kan optimeras för varje testsituation.