Data Physics

Hemsida – Bird RF

UTRUSTNING FÖR ANALYS OCH STYRSYSTEM

Vibration, akustik, hållbarhetstest

Abacus 900 som fristående eller hopbyggt system.

SIGNALANALYS

Vibration, akustik

Signalanalysatorer utgör grunden för mätning och bedömning av vibrationer och akustiska miljöer inom olika industriella tillämpningar, som fordonsindustri, aerospace, byggnads- och oljeindustri samt elektronik. Sedan 35 år har Data Physics erbjudit SignalCalc programvara och ett brett utbud av state-of-the-art-produkter. Allt från bärbara, USB-matade Quattro ACE till mer än 1000 kanaler Savant.

SHAKERS - STYRSYSTEM

Vibration, hållbarhetstest

Styrprogram för shakers

SignalCalc 900-serien utnyttjar dagens högupplösande monitorer för en grafisk, strömlinjeformad testuppställning. Mata in testprofilen så väljs kontroll- och mätparamtetrar automatiskt. Konfigurationsinformation och testbilder sparas tillsammans med mätdata i testdatabasen - och kan hämtas fram med valfria söknycklar. Olika controllers kan dela databasen och data sparas på ett ställe, samtidigt åtkomligt för alla i nätverket.

Shakers

Luftkylda 9 N - 66,7 kN

Vattenkylda 71 - 222 kN

Inertiala 30 - 250 N

Modala 80 N - 2,1 kN