VoiceJournal

VoiceJournal är samlingsnamnet på ett antal program och system för lagring och analys av röster inom klinisk logopedi och foniatri.
Soundswell var det första programmet för inspelning och avspelning i Windows när det introducerades 1987. Kunderna uppskattar dess rena design och beprövad funktionalitet.

Phog fonetogram introducerades tio år senare, sedan 1997 har logopeder och foniatiker både i Sverige och runt om i världen fått ett kraftfullt interaktivt hjälpmedel för behandlingen av röstpatienter.

VoiceJournal är en databaslösning som är integrerad i sjukhusets journalsystem.

Soundswell™

När man arbetar med tal, ljud och andra signaler behöver man ett verktyg som är enkelt att använda. Soundswell Signal Workstation™ är det du söker. Soundswell™ är en uppsättning program och verktyg för signalbehandling, med en lång tradition av analys och dokumentation av signaler inom de mest skiftande tillämpningsområden.

SoundSwell Core™ med Swell™ Editor används för inspelning av signaler, redigering och märkning, mätning och dokumentation. Soundswell Voice™ används för grundtonsanalys av inspelat tal, speciellt utvecklat för patologiska röster. 

Soundswell Signal Workstation™ körs på en PC med Windows 7/10 och ett ljudkort med lämplig audioutrustning. Vi kan leverera kompletta system, inklusive installation, utbildning och systemunderhåll.

Phog™ fonetogram

Upptäck styrkan med återkoppling i realtid!

Phog™ skapar fonetogram, det vill säga 3-dimensionella bilder av röstomfånget. Logopeder känner igen det från Röstprofiler (Voice Range Profiles), till vilka interaktiva fonetogram tillför en kraftfull extra dimension. Omedelbar visuell återkoppling av grundtonen och röststyrkan visas för ett stort område med en rörlig punkt. Ju längre tid vid en given frekvens och styrka, desto mörkare blir den ifyllda cellen. Återkopplingen skapar intresse och stimulerar både vuxna och barn att utforska rösten så långt som möjligt.

Phog™ körs på en PC med Windows 7/10 med speciell audioutrustning i ljudstudio. Audioutrustningen består av Phog Audio Interface™, Phog Patient Interface™ samt Phog Kalibrering™. Vi kan leverera kompletta system, inklusive installation, utbildning och systemunderhåll.

Kontakta oss för support / service

På Neovius Data och Signalsystem AB strävar vi efter att ge våra kunder bästa support och service. För att underlätta vår hantering vill vi att ni fyller i formuläret här till höger så noggrant som möjligt. När formuläret är skickat kommer ett meddelande med ärendenummer. Referera alltid till detta vid kommunikation i ärendet.

Läs mer om våra villkor för support och service genom att klicka på DENNA LÄNK

Neovius Data och Signalsystem AB

Telefon: 08-38 23 98
E-post: support@neovius.se
 • Neovius Data och Signalsystem AB

  Lillåkersvägen 23
  18159 Lidingö
 • Kontakta oss

  08-38 23 98
  info@neovius.se
 • Företagsinfo

  Org nr: 5569735326